ASF-Huset

Målgruppe

  • Vi er et skole- og dagstilbud for borgere med en autistisk diagnose.
  • Vi har plads til to borgere fra den skolepligtige alder og frem til 18 år.
  • Der er mulighed for tolk, hvilket betyder at vi kan have borgere med andre sprog end dansk.

En stabil hverdag med plads til udvikling
Vi vil gerne sikre en stabil hverdag for vores borgere, så den personlige og sociale udvikling kan forekomme, og relationen mellem borgeren og pædagogen kan blomstre. Hver borger har derfor kun få pædagoger tilknyttet, så der kan etableres trygge og faste rammer.

Vi arbejder ud fra et skema, som vi hver dag gennemgår. Indholdet i hverdagen varierer alt efter borgerens udviklingstrin. Medindragelsen af borgeren sker oftest gennem billedkommunikation, da de fleste intet sprog har. På den måde kan de genkende, når de eksempelvis skal have frokost, skal i bad eller har legetime, når de ser ikonerne heraf på tavlen. Hver uge får borgeren også en lille billedmappe med hjem, som viser de aktiviteter, de har lavet i ugens løb, og som familien sammen kan tale ud fra.

Samarbejde

Vi gør os umage i samarbejdet mellem os, familien og kommunen for at sikre, at borgeren trives og har de bedste forudsætninger for at udvikle sig. Når vi formulerer en udviklingsplan, tager vi afsæt i borgerens nuværende kundskaber og udfordringer og arbejder på at viderebygge de sociale, faglige og personlige færdigheder i et tempo, som borgeren trives i.

Vi indrager også borgerens baggrund og kultur i dagligdagen, og vi har af og til deres familier på besøg, hvor vi i fællesskab laver mad sammen. Vi tror på, at den tætte relation skaber de bedste rammer for borgeren, da vi som personale får et større kendskab til den enkeltes familie, deres ophav, kultur og værdier.

Teamwork og sparring

Vi har en god kultur på stedet, hvor du vil kunne opleve et tæt kollegialt samarbejde. Vi tilbringer mange timer sammen, hvor der netop er mulighed for at lære af hinanden og drage nytte af hinandens forcer i det pædagogiske arbejde.

Hver 4. uge får vi fast supervision, så vi kan blive endnu bedre til at håndtere de borgere, vi har tilknyttet ASF-huset. Supervisionen medfører, at vi har den nyeste viden indenfor faget og får den retmæssige sparring og værktøjer til at kunne udvikle borgeren i en positiv retning og etablere et sundt og gensidigt forhold.