Langebjerggaard Intern Skole

Målgruppe og normering:

Langebjerggaard Intern Skole henvender sig til børn og unge i den skolepligtige alder, der er blevet henvist til specialundervisning og/eller dagbehandling. Målgruppen henvender sig til elever med svære udfordringer i form af psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemstillinger. Der kan være tale om flere diagnoser samtidigt, som gør undervisningen såvel som målgruppedefinitionen kompleks.

Skolen kan optage op til 20 elever.

Undervisning med fokus på praksisfaglighed

Vores undervisning tager udgangspunkt i skolefagene dansk, matematik og engelsk indenfor det 8.-11. skoleår med mulighed for at tage en FSA og/eller FS10. Vi samarbejder tæt med vores STU og tilbyder derfor en lang række af valgfag med det formål at få styrket praksisfagligheden i folkeskolen. Mange af vores elever trives også i det praksisnære læringsmiljø. Vi tilbyder bl.a. fag indenfor gartneri, friluftsliv, sport & sundhed, håndværk, dyrehold og mekanikerlinjen, og vi er fleksible i forhold til vores elevers interesser.

Undervisningen foregår i trygge rammer, der tilgodeser børnene og de unges særlige behov og forudsætninger. Skolen har klasseundervisning med mindre grupper af elever og tilbyder tilmed 1:1-undervisning i omgivelser, hvor eleven kan finde ro til læring.

Som skole har vi et stort fokus på følgende tre områder:

  1. Undervisningsdifferentiering
  2. Praksisnær undervisning
  3. Realistiske målsætninger

Disse fokusområder er årsagen til, at vores elever som oftest opnår mærkbare resultater personligt, socialt og/eller bogligt.

Undervisningsdifferentiering kommer til udtryk i måden undervisningen er tilrettelagt på. Her tager vi udgangspunkt i den enkelte elev og formulerer individuelle uddannelsesplaner, der er i overensstemmelse med elevens ambitioner, færdigheder og kompetencer. Vi tror på, at et skræddersyet skoleforløb danner rammen for et succesfuldt ophold hos os.

Den praksisnære undervisning er i højsædet, da vi oplever, at det er måden, vores elever bedst lærer – når teori gøres anvendeligt i de hverdagssituationer, eleverne står overfor. Matematikfaget kan eksempelvis implementeres i madlavningen eller ude i værkstedet, når der skrues på maskiner. Vi samarbejder derfor med vores STU, så vores elever kan nyde godt at de mange muligheder, vi har tilknyttet Langebjerggaard.

Vi har bl.a. madkundskab, mekanikerværksteder, en gartnerlinje, dyrehold og hesteterapi, som kan tænkes ind i elevernes skemaer, hvis det har interesse. Der vil også være mulighed for at komme i praktik og i brobygning netop for at blive mere afklaret omkring sine muligheder fremadrettet og for at tilegne sig ny viden på anderledes måder.

Realistiske målsætninger er det vigtigste, når vi arbejder med unge mennesker. Vi tror på, at alle har noget at byde ind med, men det er vigtigt, at undervisningen matcher elevens kompetencer og muligheder for fremtiden. Hos nogle elever vil livsduelig være en højere prioritet end tavleundervisning og eksamener, mens det for andre elever kan forekomme det modsatte. Gennem de individuelle uddannelsesplaner sikrer vi, at skoleforløbet og dets slutmål er realistisk for den enkelte elev.

Dagligdagen

Eleverne møder fra 8.15-15.00, og skoledagen starter hver morgen med en præsentation af dagens program, hvor overskrifterne for undervisningen bliver fremlagt samt de overordnede læringsmål. I undervisningen er vi opdelt i mindre grupper efter funktionsniveau, klassetrin, mental alder og læringspotentiale set i forhold til undervisningens indhold, og vi veksler mellem fælles og individuel undervisning samt undervisning udenfor skolens område. Undervisningen tager typisk afsæt i det samme fag men med forskellige udgangspunkter ift. niveau og opgavetyper.

Vi samles henover frokosten, hvor vi taler om maden, dagen og det, der rør sig i samfundet. Ofte har vores elever været med til at lave maden, og vi oplever, at de føler en stolthed over at kunne servere et godt måltid for sine kammerater. På den Interne Skole er der plads til fordybelse, latter og fællesskab, hvor strukturen er overskuelig og letgenkendelig for vores elever.