Støtteopgaver

Støtte i egen bolig

Den pædagogiske tilgang hos os er, som hos alle vores afdelinger, miljøterapeutisk. Vi er reflekterende i forhold den vi skal støtte, men også i forhold til vores egen praksis, det gør, at samspillet med den vi støtter er dynamisk og udviklende.

Rettesnoren for vores støttearbejde er, som den danske filosof Søren Kierkegaard skriver: At man, når det i Sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der.

Det vil sige, at for os på Langebjerggaard, er det vigtigt at kunne lave individuelle løsninger. Vi møder den vi skal støtte, der hvor denne er.

Den vi støtter, kan have behov for støtte få eller mange timer om ugen, og på forskellige tider af døgnet, det vil altid komme an på den enkelte.

Vi er optaget af at:

Hjælpen skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse og herunder have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold, f.eks. anskaffelse af selvstændig bolig (Servicelovens kapitel 12 § 76).

Vi kan støtte den unge i forskellige sammenhæng:

 • Støtte i skolen og under uddannelse
 • Støtte til at stoppe misbrug
 • Støtte til at få en anden kriminalitetsforståelse
 • Støtte i forhold til funktionsnedsættelse i form af diagnostiske udfordringer
 • Støtte til dem, som er socialt udsatte
 • Støtte til familier i form af familierådgivning

Den vi støtter, som kommer med forskellige udfordringer, vil via vores anvendte pædagogik få skabt nogle rammer og miljøer, hvor denne trygt kan udvikle sig på det personlige plan samt opbygge nogle tillidsfulde relationer til dennes omverdenen.

Vores fokus er

 • At lave mentaliserende rum hos den unge
 • At skabe tillidsfulde relationer til den vi støtter
 • At arbejde i en refleksiv kultur, som involverer medarbejderens tilgang til sig selv og den, der bliver støttet
 • At udvikle den vi støtter til et mere selvstændigt liv, hvor fokus er på selvstændiggørelse

 

Ung i egen bolig

Den unge kan bo eller have behov for at komme i egen lejlighed, det kan der være mange årsager til.

Vi tilbyder:

 • Lejlighedsprojekt

Vi skræddersyer løsningen med den unge, dennes familie og respektive kommune.

Vores erfaring er, at den unge kan have mange udfordringer, men det er individuelt, hvordan vi håndterer og arbejder med udfordringerne.  Vi tilbyder en indsats, hvor vi er der for den unge. Vi arbejder for at finde det rigtige match mellem den unge og den/de, som støtter den unge. Målet er den tryghedsskabende relation, hvor vi kan begynde at skabe det mentaliserende rum hos den unge.

 • Udslusning fra bosted til egen bolig

Målet for vores unge er over tid at blive selvstændige individer i den forbindelse er det vigtigt at den unge får en positiv overgang i forhold til at bo for sig selv.

 • Støtte til at bo i egen bolig

Den unge eller unge voksne bor for sig selv, men har svært ved at få dagligdagen til at fungere.

Fokuspunkter i forbindelse med at bo i egen bolig:

 • Håndtere kontakt med det offentlige
 • Sikre eller hjælpe til at reetablere konstruktiv kontakt til familie
 • Forståelse for ensomhed
 • Økonomi
 • ADL træning
 • Uddannelse eller/og arbejde
 • Positive relationer med jævnaldrende
 • Stop af eventuelt misbrug

Jens Hansen daglig leder for støtteopgaver tlf.: 71990309 mail: jenshansen@langebjerggaard.dk