Opholdsstedet Langebjerggaard

Målgruppen

Unge med behov for anbringelse udenfor hjemmet i aldersgruppen 12-23 år
Unge med svære problematikker i form af psykiske, sociale, adfærdsmæssige og indlæringsmæssige udfordringer.

 

Normering

Vi har 11 pladser herunder 1 akutplads og 3 udslusningspladser. Der er tilknyttet personale i dag-, aften- og nattetimerne.

Hverdagen

I dagtimerne er vores unge i skole enten på en skole udefra eller på én af Langebjerggaards egne skoletilbud. Om eftermiddagen samles vi og taler om dagen og aftenens program. Vi har en masse at tilbyde vores unge, som eftermiddags- og aftentimerne kan gå med, og som bidrager til et godt socialt miljø. På Langebjerggaard har vi heste, kælegrise, høns og katte gående, som vores unge kan passe og pleje.

Vi spiller ofte bordtennis og tager til stævner ud af huset og dyster mod andre skoler. Vi har fodboldmål og trampolin på egen grund og mulighed for Bocart og volleyball. Tilmed er der plads til gaming- og filmaftener i vores dagligstue, hvor vi har TV og PlayStation.

Vi samarbejder med lokalmiljøet, så de unge har mulighed for at gå i idtrætsklub eller til fritidsaktiviteter sammen med andre unge fra det lokale miljø. Langebjerggaards personale hjælper selvfølgelig med at kontakte de tilbud, der måtte være interesse for.

Foruden det gode fællesskab og de mange aktiviteter lærer vi også vores unge, hvad det vil sige at bo i eget hjem. Vi holder husmøder, hvor de unge sætter dagsordenen og drøfter nye initiativer, og vi har en ugentlig dag, hvor de gør rent på deres værelser og har mulighed for at hjælpe til med madlavningen.

Rideterapi

Rideterapi og rideundervisning er et fantastisk tilbud til de unge, der af forskellige årsager har brug for et glædesfyldt og personlighedsudviklende forløb. Det er et tilbud for både Langebjerggaard og Baldersgaard unge.
At være i tæt kontakt med heste, sætter gang i en selvhelende proces. Hestene, der er ærlige, nysgerrige og kærlige af sind, appellerer til vores positive følelser som omsorg, nærvær og glæde.

Igennem varierede og tilrettelagte øvelser med hestene vil man kunne opnå:

  • En øget koncentration, idet arbejdet med hestene kræver nærvær i tanke og handling.
  • Et øget selvværd og styrket identitet.
  • En større ro og harmoni i ens tanker og følelser, idet man bliver både afspændt og følelsesmæssigt næret af samværet med hestene.
  • At blive bedre til at mærke egne og andres grænser. Hesten tvinger os nemlig til at tage stilling til skiftende følelser som irritation, magtesløshed, omsorg og nærhed. Sammen øver vi os i at sætte ord på, hvad det gør ved os.
  • En øget evne til at kunne indgå i et samarbejde.
  • At blive mere omsorgsfuld og at lære at tage vare på sig selv og et andet levende væsen.