Langebjerggaard STU

Målgruppe & Normering

Vores STU er et skoletilbud for elever i alderen 16-25 år, der passer på én eller flere af følgende udsagn:

  • Unge med personlige, sociale og/eller faglige vanskeligheder
  • Behandlingskrævende unge
  • Unge med diagnoser heriblandt ADHD, autisme og borderline
  • Unge der har eller er i fare for at udvikle social fobi
  • Unge der har brug for særlig tilrettelagt undervisning bl.a. 1:1 undervisning

Vi kan have op til 20 elever ad gangen.

Linje- & Valgfag

Vi har en alsidig pædagog- og lærergruppe med mange faglige og håndværksmæssige færdigheder. Vi har to gårde beliggende i naturskønne omgivelser og dertilhørende mange indendørs og udendørs faciliteter.

Kort sagt er mulighederne mange for kreativ udfoldelse – om man er til maskiner og håndværk, dyrehold og friluftsliv, kunst eller pleje.

Linjefag: Dyrehold

Langebjerggaard er en landejendom med kælegrise, heste, høns og kaniner gående. Og eleverne elsker det! Vi har erfaret, at dét at have ansvar for dyrenes ve og vel er stærkt bidragende til de unges personlige og sociale udvikling.

De engagerer sig, tager ansvar og bliver bedre til at udtrykke sig konstruktivt. Eleven knytter ikke alene stærke bånd mellem dem og dyrene, men bliver også bedre til at samarbejde med de andre elever.

Med dyrehold som linjefag lærer eleverne om de pligter, der knytter sig til at holde dyr, og de opbygger kompetencerne til at kunne tage en uddannelse her indenfor.

Linjefag: Gartneri
Gartnerlinjen er for de eleverne, der har grønne fingre, der elsker at få jord under neglende og holder af den friske natur og de fire årstider.

Her bliver eleven medansvarlig for udendørsarealerne. De vil bygge flotte stisystemer, vedligeholde græsplænerne, så nye planter, ordne hække og bede mm. Der er altid noget at lave, og vores gøremål afhænger af årstiden.

Med to store ejendomme er der masser af muligheder for at praktisere elevernes kreative idéer til nye udendørsfaciliteter, og vi oplever, at eleverne får et helt særligt forhold til stedet, når de selv er med til at bygge det op og vedligeholde det.

Vi lærer dem om økologi, bæredygtighed, fra jord til bord og klæder de unge på til at kunne tage en uddannelse indenfor gartneri.

Linjefag: Håndværk

Med håndværk som linjefag prøver eleverne kræfter med de praksisser, der knytter sig til tømre-, snedker-, maler- og murerfaget. Vi samler og reparerer maskiner, renoverer bygninger og bygger nye faciliteter på Langebjerggaard og Baldersgaard, og vi har et stort fokus på virkelighedsnære opgaver, så eleverne får følingen af, hvad det vil sige at arbejde som håndværker.

Matematik bliver en vigtig del af deres hverdag, hvor de lærer at bruge faget i praksis og forstå dets muligheder. Vi oplever, at vores elever bliver mere selvhjulpne og trygge ved brugen af diverse værktøjer, og med tiden selv kan fikse deres knallerter og cykler og sætte deres hjem i stand.

Dette linjefag er stærkt bidragene til elevernes udvikling og evne til at stå på egne ben efter endt STU forløb.

Valgfag: Friluftsliv
Som en del af vores STU kan eleverne vælge friluftsliv som valgfag, hvor vi med vores omkringliggende natur sætter nogle unikke og fredfyldte rammer for vores elever.

Valgfaget er for de, der ønsker naturen som en del af deres hverdag, og som kan lide at udfordre sig selv fysisk. Motion, natur og fællesskab vil være i fokus, og vi tager blandt andet på kano- og cykelture, fanger fisk, høster ingredienser og laver mad over mål samt tager på en årlig skiferie.

Vi oplever det som en stor succes at bruge naturen som læringsrum. Det bidrager til udviklingen af elevernes sociale kompetencer og er perfekt for de, der har svært ved at sidde stille.

Valgfag: Hesteterapi
På Langebjerggaard har vi heste gående, som vi blandt andet bruger til hesteterapi med en hesteterapeut tilknyttet. Terapien går ud på, at de unge skal lære at samarbejde med hesten.

De skal lære at tage styringen, stole på sig selv og at sætte grænser, hvilket er noget, de kan bruge i hverdagen, når de er sammen med deres kammerater eller i skolen, når de skal holde fokus.

Vi oplever, at hesteterapi og dyrehold har en positiv effekt på vores elever, da de opdager, at de kan udrette en masse ved hjælp af tydelig kommunikation, vedholdenhed og fokus. Og vores heste dømmer ikke, så på den måde kan eleven også øve i sig i at forbedre sin kommunikation uden frygten for at fejle.

Undervisning

En praksisnær indgangsvinkel
Undervisningen tager afsæt i den praksisorienterede hverdag, hvor eleverne kombinerer teori med praksis og derigennem lærer, hvordan fag som matematik, dansk og naturfag bidrager til en øget forståelse af deres linjefag.

Der vil forekomme en række praktikforløb i løbet af uddannelsen – enten på stedet eller i nærmiljøet – hvor eleverne får en særegen mulighed for at fordybe sig i et selvvalgt emne og fag.

Vi oplever, at praktikkerne er med til at forme og udvikle vores elever, og det bidrager til en større selvindsigt og forståelse af, hvad det vil sige at komme ud på en rigtig arbejdsplads.

En nuanceret hverdag
Gennem STU-uddannelsen ønsker vi at give eleverne et nuanceret billede af, hvad det vil sige at arbejde indenfor håndværk, friluftsliv og/eller dyrehold.

På den måde vil de have lettere ved at træffe beslutninger om og navigere i eventuelle fremtidige uddannelser, når de allerede har arbejdet med faget og derfor véd, hvad de kan og synes er spændende.

Deres efterfølgende valg om uddannelse og arbejde bliver i højere grad baseret på deres kunnen og interesser, fremfor gisninger om, hvad der måske ville være spændende.

Bo-træning
Foruden linjefag vil vores elever også have bo-træning på skemaet. Her hjælper vi dem med at udvikle de kompetencer, det kræver for at kunne stå på egne ben og have et velfungerende voksenliv, når de har færdiggjort deres STU.

Bo-træning dækker bl.a. over personlig hygiejne, madkunstskab, sundhed & ernæring, fællesskab og samarbejde. For at gøre det synligt for de unge – og for at give dem følelsen af at være en succes – vil de få udstedt diplomer for hver kompetence, de udvikler inden for de forskellige områder for lettere at kunne følge med i, hvad de nu kan. Med bo-træningen får de unge kompetencer i at kunne klare et uafhængigt voksenliv.