Opholdsstedet Baldersgaard

Målgruppen

Unge med behov for anbringelse udenfor hjemmet i aldersgruppen 12-23 år
Unge med svære problematikker i form af psykiske, sociale, adfærdsmæssige og indlæringsmæssige udfordringer.

 

Normering

Vi har plads til 8 unge, herunder 1 akutplads. Der er tilknyttet personale i dag-, aften- og nattetimerne.

Hverdagen

I dagtimerne er vores unge i skole enten på en skole udefra eller på én af Langebjerggaards egne skoletilbud. Efter skole samles vi på opholdsstedet og taler om dagen og aftenens program. Vi har noget på programmet hver dag, som både bidrager til det interne fællesskab og det sociale liv udenfor Baldersgaards arealer.

Vi holder filmaftener, spiller volleyball og kører Bocart på vores egne baner i haven, tager i svømmehallen og har aktivitetsdag om lørdagene, hvor vi tager på ture ud af huset. Vi samarbejder med lokalmiljøet, så de unge også har mulighed for at gå i ungdomsklub eller til fritidsaktiviteter sammen med andre unge fra lokalmiljøet.

Desuden er vi tæt knyttet til Opholdsstedet Langebjerggaard, hvor vores unge har mulighed for at udforske de aktiviteter, der er knyttet det andet opholdssted. På Langebjerggaard tilbyder vi eksempelvis rideterapi og har heste, kælegrise, høns og katte gående, som man kan komme og passe og pleje.

Medansvar

Foruden det gode fællesskab lærer vi også vores unge, hvad det vil sige at bo i eget hjem. Vi har ugentlige husmøder, hvor de unge sætter dagsordenen og diskuterer nye initiativer. Derudover har vi én gang om ugen en dag, hvor de unge hjælper til med madlavningen og rengøringen.

Vi oplever, at de unge vokser med opgaven og går op i den mad, der spises, og at omgivelserne er hyggelige at være i, når de inkluderes i de daglige rutiner.